Ruská Ruleta 2019

14. - 15. června 2019 na Farmě Ptýrov. No a ten zbytek už znáte...

  Pokyny     Rozpis   Přihlášení závodníci     Startovky

18. ročník, pátek 14. – sobota 15. 6. 2019

Je tady 18. ročník RUSKÉ RULETY. Těšte se na kvalitní zážitek a kontroly v krásných místech, která mnozí z Vás v tomto prostoru ještě neznají. S GPSkou jsme projezdili okolí většiny kontrol, abychom zvýšili Vaše šance na bezproblémové dohledávky. Kartografové z firmy ŽAKET (náš tradiční sponzor) pak vše dokreslili do finální mapové verze, na které letos pojedete.

Centrum

Stejně jako v předešlých ročnících se sejdeme na farmě Ptýrov mezi obcemi Branka a Ptýrov u Bakova nad Jizerou. Značení příjezdu bude od Bakova nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem a Mnichova Hradiště. Parkování dle pokynu pořadatelů v areálu Farmy Ptýrov. GPS: 50°30'29.632"N, 14°56'47.888"E, www.farmaptyrov.cz.

Časový harmonogram

Pátek (pro Meresjevy)

Sobota (pro Maximy, Mrazíky, Málčiky, Ivánky a Nastěnky)

Prezentace

Prezentace v centru je pro Meresjevy v pátek, pro ostatní kategorie v sobotu (viz časový harmonogram výše). Při prezentaci obdrží každá dvojice dvě mapy se zakreslenými kontrolami. Označování průjezdu kontrolami bude klasicky kleštičkami do průkazek.

Pro Meresjevy platí barevné označení průkazek:

Každá dvojice dostane dvě průkazky! Každý účastník si tedy poveze svou vlastní průkazku a musí si dojet ke kontrole a označit průjezd kontrolou sám. Prosíme, dodržujte toto pravidlo fair – play.

Rovněž dostanete jako obvykle samolepky se startovními čísly, lísteček na jídlo (kdo si objednal). Nápoj dostanete všichni po návratu do cíle.

Přihlášky na místě jsou možné pouze v případě, že zbudou nějaké mapy. Počty map se tisknou na základě počtů přihlášených dvojic + nějaké navíc. Nezaplacené startovné budeme vybírat dle propozic při prezentaci.

Formality

V přihlášce jste potvrzovali text odpovědnosti a poučení, kterým se prosíme řiďte při závodě:
„Touto přihláškou potvrzuji, že se účastním Ruské Rulety na vlastní nebezpečí a nebudu v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění. Zároveň souhlasím, že budu jezdit pouze po cestách a komunikacích, jsem pro účast dostatečně zdravotně způsobilý a jedu dobrovolně.“

Dále upozorňujeme, že platí GDPR. Obvykle pořizujeme fotografie a video a výběr dáváme k Vašemu potěšení do veřejně přístupné fotogalerie naší akce. Pokud si někdo z Vás nepřeje být na fotce či videu, pak nám to prosím řekněte při prezentaci. Samozřejmě ostatní Vaše data máme zabezpečena a u nás nehrozí žádné jejich zneužití.

Kromě GDPR jste také povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Ruská Ruleta se jezdí se souhlasem a na území spravovaném státním podnikem Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejte se proto ohleduplně.

Účastníci do 18 let se mohou zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce. Tolik k formalitám. Vyjížďka se samozřejmě započítává do SHOCart ligy, a to její sobotní 6 hod. etapa pro kategorie Meresjev a Maxim, které se budou hodnotit v rámci SHOCart ligy dohromady.

Popis tratí

Pro VŠECHNY kategorie se jede trať s volným pořadím kontrol a bodovou bonifikací. Bodové hodnocení kontrol bude vydáno po ostrém startu. Pro Mrazíky a Málčiky platí stejné bonifikace, akorát mají kratší časový limit. Kontroly jsou v terénu označeny červenobílými trojbokými lampiony s číslem kontroly a vybaveny kleštičkami pro označení průjezdu kontrolou do průkazky. V případě odcizení kleštiček či celé kontroly doporučujeme se v místě kontroly vyfotit. Jednotlivé kategorie vypadají následovně:

U VŠECH kategorií se penalizuje překročení časového limitu. Prvních 5 min. nad časový limit se každá započatá minuta penalizuje odečtem 2 bodů, od 6. minuty dále je penalizace za každou započatou minutu 5 bodů. Pokud někdo překročí limit o více jak 60 min., je diskvalifikován.

Dvojice absolvuje celou vyjížďku společně, vzdáleni nejvýše na doslech. Každý ve dvojici si označuje průjezd kontrolami. Dvojici se počítají jen ty kontroly, které jsou označené v obou průkazkách.

Všichni musí před cílem projet a označit jako poslední tzv. sběrnou kontrolu č. 40, která bude do prostoru umístěna až po vystartování všech závodníků. Do prostoru cíle se NESMÍ z bezpečnostních důvodů dojíždět ze směru od restaurace. Čas v cíli je měřen dvojici, která obloukem musí projet společně. Cílová čára je pod cílovým obloukem. V cíli prosíme ihned odevzdat průkazku, ať Vás můžeme hned identifikovat a zapsat Vám cílový čas.

Mapa

Pro účely Ruské Rulety speciálně připravená mapa kartografického vydavatelství ŽAKET v měřítku 1 : 50 000 s intervalem vrstevnic 20 m. V mapě naleznete kromě silnic ještě 4 kategorie cest, rozlišené podle sjízdnosti: plná černá čára, dva druhy čárkované s rozdílnou tloušťkou čáry a přerušovaná čárkovaná čára. Tenkou čárkou kreslené cesty mohou být v terénu špatně znatelné, zarostlé travou a obtížně průjezdné. Některé z těchto cest jsou historické spojnice osad a vsí z minulého století, více jak 50 let staré. Obvykle je na mapě poznáte tak, že přetínají šikmo pravidelné sítě novějších cest a průseků. Rovněž mnoho průseků na mapě značí jen původní linie a nemusí být vždy sjízdné. Vzhledem k velikosti bělského polesí není v silách nikoho z nás detailně promapovat téměř 850 km2 terénu pro účely Ruské Rulety. Nicméně jsme v mapování zase o dost pokročili, a tím Vás bohužel i trochu připravili o tradiční kouzlo dobrodružného bloudění na Ruské Ruletě. I tak věříme, že si to do sytosti užijete.

Povinná výbava

Cyklistická přilba, horské nebo trekové kolo. V kategorii Meresjev pro každé kolo povinně světlo (doporučeno i více světel) a blikačka. Z důvodu vlastní bezpečnosti SVĚTLY NEŠETŘTE!

Doporučená výbava

Další informace

První pomoc – pokud by se Vám na vyjížďce přihodilo něco nepříjemného, v centru bude k dispozici jednoduchá zdravotní pomoc. Pokud byste potřebovali pomoc na místě někde v prostoru, volejte primárně Rychlou zdravotní službu: 155, případně Integrovaný záchranný systém: 112. Tam se nejrychleji dočkáte kvalifikované a rychlé pomoci. Nám volejte na tel. 608 785 393, pokud potřebujete řešit nějaký méně závažný problém nebo odvoz.

Jídlo

V centru závodu bude otevřen bufet s možností zakoupit nějaké jídlo a pití, opodál pak bude otevřena i místní restaurace. Objednaná jídla si na lísteček s identifikací jídla vyzvednete po závodě v restaurace. Nápoj pro každého účastníka je v ceně startovného a dostanete ho po příjezdu do cíle.

Ubytování a hygiena

Ubytování je možné ve vlastních stanech na přilehlém pozemku. Základní hygienické zázemí (WC, voda, sprcha) k dispozici. Využijte sociální zařízení (WC, sprchy) vzadu za travnatým valem. Žetony na teplé sprchy budou k dispozici v bufetu a restauraci za 20,- Kč. Za stan se neplatí nic, vše je již ve startovném. Možno využít připojení stanu či karavanu ke sloupkům s elektřinou.

Mytí kol

K dispozici budou hadice a několik kbelíků se smetáčky v mycím boxu na koně.

Kola a bezpečnost

Areál Farmy Ptýrov není uzavřen veřejnosti. Dbejte proto o své miláčky, hlídejte si je, zamykejte je. I na střeše vozu doporučujeme zamknout dalším zámkem. Po noční etapě Meresjevů lze kola nechat v jízdárně, kterou sice na noc zavíráme, ale nelze ji zamknout. Proto si kola v jízdárně buď zamkněte, nebo raději uložte do aut. Za případné ztráty či krádeže proto pořadatel nenese odpovědnost.

Ceny

Rozhodli jsme se podporovat místní region, takže pro nejlepší z Vás v každé kategorii, a pak nejlepší DD a MD v Meresjevech a Maximech, máme nějaká milá překvapení.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti nebo on-line na našich webových stránkách ruskaruleta.ok24praha.cz. Wifi připojení je v areálu Farmy Ptýrov volně k dispozici.

Těšíme se na Vaši účast!

Naši partneři

Haven Mapníky Autopilot Žaket, mapy a grafika Farma Ptýrov Astera glass SHOCart liga Bakov Devils